Νομικές πληροφορίες

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Όνομα ιστότοπου : MYMFAMOUS
Διεύθυνση δικτυακού τόπου: https://mymfamous.com

Φιλοξενία: 1&1 IONOS - 7 Pl. de la Gare, 57200 Sarreguemines

ΙΔΙΟΚΤΉΤΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΕΚΔΌΣΕΩΝ


ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των γενικών όρων χρήσης που περιγράφονται παρακάτω. Αυτοί οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν ανά πάσα στιγμή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα στον ιστότοπο παρουσιάζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς εξαντλητικό χαρακτήρα, και δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη του ιδιοκτήτη του ιστότοπου.

Ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία προκύψει από την πρόσβαση στον ιστότοπο.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι χρήστες του ιστότοπου μπορούν να καταθέτουν περιεχόμενο, το οποίο εμφανίζεται στον ιστότοπο σε ειδικούς χώρους (ιδίως μέσω των σχολίων). Το περιεχόμενο που αναρτάται παραμένει υπό την ευθύνη των συγγραφέων του, οι οποίοι αναλαμβάνουν την πλήρη νομική ευθύνη γι' αυτό.

Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αιτιολόγηση οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλεται από χρήστες που δεν συμμορφώνεται με τον χάρτη δεοντολογίας του ιστότοπου ή με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα στοιχεία που είναι προσβάσιμα στον ιστότοπο (κείμενα, εικόνες, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, ήχοι, λογισμικό κ.λπ.) παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία των δημιουργών τους, όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματα χρήσης. 1

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, τροποποίηση, δημοσίευση, προσαρμογή του συνόλου ή μέρους των στοιχείων του ιστότοπου, ανεξάρτητα από τα μέσα ή τη διαδικασία που χρησιμοποιείται, εκτός αν έχει προηγηθεί γραπτή άδεια του συντάκτη.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστότοπου ή οποιουδήποτε από τα στοιχεία που περιέχει θεωρείται ότι συνιστά παράβαση και μπορεί να διωχθεί ποινικά.

Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα που αναπαράγονται στον ιστότοπο είναι κατοχυρωμένα από τις εταιρείες στις οποίες ανήκουν.

LINKS

Εξερχόμενοι σύνδεσμοι
Ο ιδιοκτήτης του δικτυακού τόπου αποποιείται κάθε ευθύνη και δεν δεσμεύεται από την παραπομπή μέσω συνδέσμων υπερκειμένου σε πόρους τρίτων που υπάρχουν στο δίκτυο του Διαδικτύου, τόσο όσον αφορά το περιεχόμενό τους όσο και τη συνάφεια τους.

Εισερχόμενοι σύνδεσμοι
Ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου επιτρέπει υπερσυνδέσμους προς οποιαδήποτε από τις σελίδες αυτού του ιστότοπου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί ανοίγουν ένα νέο παράθυρο και παρουσιάζονται με σαφή τρόπο ώστε να αποφεύγεται :

  • κάθε κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ του δικτυακού τόπου αναφοράς και του ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου
  • καθώς και κάθε παρουσίαση που είναι μεροληπτική ή αντίθετη προς την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ιδιοκτήτης του δικτυακού τόπου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αφαίρεση ενός συνδέσμου εάν θεωρεί ότι ο δικτυακός τόπος προέλευσης δεν τηρεί τους κανόνες που ορίζονται με τον τρόπο αυτό.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ

Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και αντίρρησης σε όλα τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, υποβάλλοντας γραπτό και υπογεγραμμένο αίτημα, συνοδευόμενο από αποδεικτικό ταυτότητας.

Ο ιστότοπος δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες και δεν υπόκειται σε δήλωση στην CNIL. (Αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της RGPD)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο